Књижевност

Увод у проучавање књижевности

72730_446550835420545_1556256285_n

 1. Каква је уметност била у својим почецима?
 2. Како се зове доживљај који уметничко дело изазива?
 3. Наведи поделу уметности према простору и времену.
 4. Наведи поделу уметности према изражајним средствима.
 5. Наведи шта је наука о књижевности и објасни које су њене дисциплине и шта проучавају (историја књижевности, теорија књижевности и књижевна критика)?
 6. Објасни унутрашњи и спољашњи приступ у проучавању дела.
 7. Шта су примарни, а шта секундарни извори у истраживању књижевности?
 8. Објсни значење појма поетика.644687_160860900741974_2044706410_n
 9. Подела књижевних родова.
 10. Наведи одлике лирског књижевног рода и врсте.
 11. Објасни значење појма лирика.
 12. Наведи одлике лирског књижевног рода.
 13. Објасни разлику између лирске песме уметничке књижевности и лирске народне песме.
 14. Наброј врсте лирских песама. Које су врсте народних лирских песама?
 15. Којој лирској врсти припада песма Сунце се дјевојком жени? Шта су основни мотиви песме? Које су стилске фигуре доминантне?
 16. Објасни значење појма епика.
 17. Наведи одлике и поделу епског књижевног рода.
 18. Ко је Бановић Страхиња? Зашто је он неко?  Одреди индиректну (посредну) карактеризацију његовог лика.
 19. Одреди тему песме Бановић Страхиња.
 20. Које су приповедачке технике?
 21. Шта је ретардација (епизода)? Шта се њеном употребом постиже у делу?
 22. Прочитај следећи одломак па одреди форму приповедања (облик казивања) заступљену у тексту: „Он је стајао главе ослоњене о дебелу греду, а ја седох на под. Удисали смо свеж ваздух, гледали напоље и обоје осећали да чар не треба прекидати речима.“   Подвуци: унутрашњи монолог, приповедање (нарација), наративна дескрипција, дијалог
 23. Објасни како се постиже еуфонија (милозвучност).
 24. Ко је представио учење о слојевитој структури књижевног дела?
 25. Објасни слој звучања, слој значења, слој аспеката итд.
 26. Образложи позитивне и негативне стране биографског метода у оквиру проучавања књижевног дела.
 27. Објасни основну разлику у обради мотива лепота у приповеци Дјевојка бржа од коња и у бајци Златна јабука и девет пауница
 28. Шта је сонет?
 29. Наброј фигуре дикције и објасни их.
 30. Наведи три основна типа риме.
 31. Објасни потребу за плурализмом метода у проучавању књижевног дела

 

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА

Eп о Гилгамешу
GilgameshTablet„Човеку није одређен вечни живот.
Смрт је страшна.
Сваком животу она поставља циљ.“
(Еп о Гилгамешу)

 1. Које је најпознатије дело сумерско-вавилонске књижевности?
 2. Који је заједнички мотиви Епа о Гигамешу и Библије?
 3. Пут у подземни свет Гилгамеш предузима ради…
 4. Змија је заједнички мотив Епа о Гилгамешу и Библије. Протумачи њену улогу у тим делима?
 5. Како гласи наслов првог великог дела у историји књижевности и највећег дела сумерско-вавилонске књижевности?Који лик је назван синтагмом „човек бола и радости“, а који синтагмом „дивљи човек степе“ у „Епу о Гилгамешу“? Гилгамеш у себи носи две природе, две судбине. Које?
 6. Утнапиштим (човек кога су богови поштедели, па је преживео потоп) је научио Гилгамеша како да дође до бесмртности, вечног живота, до травке бесмртности. Ко је Гилгамешу украо травку бесмртности?
 7. Како се звао старовавилонски господар Кедрове шуме којим се долазило до Брега богова?
 8. Како се звао древни град којим је владао Гилгамеш?
 9. Која су два херојска дела извршили Гилгамеш и Енкиду?
 10. Како Гилгамеш жали за мртвим пријатељем?
 11. Како се зове најстарија библиотека на свету и где је пронађена?
 12. Ублажавање, означавање „зле ствари“ блажим појмом је стилска фигура. Која?
 13. Која су два централна мотива у „Епу о Глилгамешу“?
 14. Који су митови заступљени у „Епу о Глигамешу“?

БИБЛИЈА

 1. Од које речи потиче реч Библија и шта она значи?
 2. Који је други назив за „Библију“? Напиши називе два дела „Библије“.
 3. Ко је на српски језик превео „Стари завет“, а ко „Нови завет“?
 4. Како се зове света хришћанска књига, настала након Исуса Христа и огласила раздобље нове цивилизације?
 5. Како се зове света јеврејска књига, настала у старом веку?
 6. Којег библијског праведника је Бог изабрао да преживи Потоп јер је био веран и праведан?
 7. Зашто је Бог послао потоп на земљу?
 8. Шта симболише Нојева барка?
 9. Наведи називе јеванђеља која се налазе у „Новом завету“.
 10. Из ког је јеванђеља „Беседа на гори“? Шта је беседа?
 11. Наведи поруке „Беседе на гори“.

ИЛИЈАДА, АНТИГОНА
„ За љубав, не за мржњу ја сам рођена!“
(Антигона, Софокле )

 1. Који су најпознатији грчки епови?
 2. Који је основни мотив Илијаде?
 3. Објасни композицију Илијаде.homer (1)
 4. Допиши парове: Брисејида – _______; Парис – _______; Андромаха – _______;  Аполон – ________ ; Зевс – _____________;
 5. Објасни причу о Тројанском коњу.
 6. Упореди Енкидуову сахрану ( Еп о Гилгамешу) са сахраном Патрокла (Илијада).
 7. Којој врсти дела и којем књижевном роду припада Хомерово дело „Илијада“?
 8. Ко управља догађајима и људским животима у „Илијади“?
 9. Који је мит у основи „Илијаде“?
 10. Шта је основни мотив овог спева?
 11. Како се зове други Хомеров еп?
 12. Како се зову два најважнија јунака „Илијаде“?
 13. Како се у историји књижевности назива грчка књиженост?
 14. Колико година је трајао Тројански рат и коју годину ратовања Хомер описује?
 15. У ком веку је настала „Илијада“?
 16. Главни мотив Одисеје је … Објасни укратко тај мотив.
 17. Шта је трагедија? Наведи одлике трагедије. Шта је трагична кривица, а шта трагични јунак?
 18. Ко је протагониста, а ко антагониста?
 19. Ко је написао трагедију „Антигона“?
 20. Како се зову Атнгонина браћа? Који је мит у основи трагедије „Антигона“? За шта се Антигона бори и против кога? Зашто Антигона страда?
 21. Како се зову грађевине које су прављене у старој Грчкој, а претеча су позоришта?
 22. Књижевни род и књижевна врста „Антигоне“?
 23. Тема „Антигоне“?
 24. Који је догађај заплет , а који је догађај врхунац трагедије „Антигоне“?
 25. У чему је Антигонина трагедија? У чему је Креонтова трагедија?
 26. Напиши име Антигонине сестра и Антигониног вереника и наведи по једну одлику тих ликова.


СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ

ПОЧЕЦИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ                                        th (14)

 1. Ко су Ћирило и Методије?
 2. Шта је Моравска мисија? Како је до ње дошло и када је била, која је година значајна за ову мисију?
 3. Која су прва словенска писма? Шта је ћирилица, а шта глагољица?
 4. Шта је старословенски језик?
 5. Објасни како су настале редакције стараословенског језика?
 6. Наведи основне идеје Слова о писменима. Ко га је написао и када?
 7. Наброј најпознатије споменике јужнословенске културе и писмености. Из ког су века и којим су писмом написана.
 8. Наброј најстарије и најпознатије споменике српске писмености, из ког су века и којим су писмом и језиком писани.

sveti-sava_520x320СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ

 1. Када је настала средњовековна књижевност и шта је условило њен настанак?
 2. Које су одлике (карактеристике) ове књижевности? Колико је трајала у европској култури, а колико у српској?
 3. Шта су најчешћи мотиви средњовековне књижевности?
 4. Наведи  карактеристике средњовековног стила.
 5. Какав је однос према ауторству у периоду средњег века?
 6. Које су се књижевни родови развили у овом периоду?
 7. Шта су: похвала, тропар, хагиографија, канон, молитва, летопис, родослов?
 8. У чему је значај средњовековне књижевности?
 9. У чему је значај живота и дела светог Саве за српску књижевност?
 10. Шта је житије?
 11. Наведи основне мотиве и идеје у „Житију светог Симеона“ које је написао свети Сава. Како и зашто је житије написано и које тематске целине има? Које поруке свети Симеон на самрти упућује сину Растку?
 12. Ко је прва песникиња српске књижевности?                                                         jefimija
 13. Шта је утицало да се Јелена жена Угљеше Мрњавчевића замонаши?
 14. Којем средњовековном књижевном жанру припада Јефимијино дело у којем хвали кнеза Лазара?
 15. Колико тематских целина има Похвала кнезу Лазару и о чему те целине говоре?
 16. Наведи лирске елементе Јефимијине Похвале.
 17. У чему је значај Јефимијине Похвале кнезу Лазару?
 18. Наведи наслове Јефимијиних дела.
 19. Ко је деспот Стефан Лазаревић? По чему је познат?
 20. Која је дела Стефан Лазаревић написао?
 21. Шта је акростих?
 22. Који су основни мотиви дела Слово љубве?
 23. Наведи тематске целине Слова љубве.
 24. Коме је посвећено Слово љубве?

НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ

 1. Шта је варијантност?
  istorija2
 2. Наведи одлике народне књижевности (бар пет)
 3. Синкретизам је
 4. Објасни формулативност на нивоу изражајних облика и на нивоу садржинских облика.
 5. Наведи поделу лирске народне песме.
 6.  Објасни разлику између лирског и епског десетерца.
 7. Наброј циклусе народне епске поезије.
 8. Наброј (бар три) хајдука о којима певају народне епске песме.
 9. Од кога је Вук чуо и записао највећи број песама о јунацима Првог српског устанка.
 10. Ко је у средњовековној књижевности дао Запис о смрти Марка Краљевића? 
 11. У којем житију се говори, између осталог, и о смрти Марка Краљевића?
 12. Наведи тему лирске песме Српска дјевојка.
 13. Ком циклусу припада песма Кнежева вечера? Knezeva_vecera
 14. Уочи главни мотив у епској песми Кнежева вечера._
 15. Дефиниши анафору, епифору, симплоху и палилогију.
 16. У песми Марко пије уз рамазан вино цар пред Марком показује: а) немоћ, б) надмоћ, в) страх, г) љутњу
 17. Ком циклусу припада песма Диоба Јакшића?
 18. Око чега су се завадила браћа Јакшић? Зашто је баш то разлог њихове заваде?
 19. Ко разрешава сукоб у Диоби Јакшића?
 20. Како се разрешава сукоб у Диоби Јакшића?
 21. Какво симболично значење имају коњ, соко и „чаша молитвена“ у песми Диоба Јакшића?
 22. Како се зове љуба Дмитра Јакшића?
 23. Тема песме Ропство Јанковић Стојана.
 24. Ком циклусу припада песма Ропство Јанковић Стојана?
 25. Где прво одлази Јанковић Стојан?
 26. Препричај укратко радњу песме Ропство Јанковић Стојана.
 27. Препричај укратко радњу песме Бој на Мишару.
 28. Ком циклусу песама припада Бој на Мишару?
 29. Из које песме су следећи стихови:
 • Јер тако ме вјера не убила / ја невјера никад био нисам/ нит сам био, нити ћу кад бити, /него сјутра мислим у Косово / за ришћанску вјеру погинути!
 • Здрав, Милошу вјеро и невјеро! Прва вјеро, потоња невјеро!
 • Цар с’ одмиче, Марко се примиче, / док дотера цара до дувара
 • Мени јесте без крила мојега/ као брату једном без другога.
 • О мало се браћа завадише, / да око шта, веће ни око шта/ око врана коња и сокола.
 • Рани сина, пак шаљи на војску/ Србија се умирити не може!
 • Вила гњиздо тица ластавица, / вила га је за девет година/ а јутрос га поче да развија.

40. Препознај стилске фигуре у стиховима:vidovdan

 • Ја је гледах три године дана
 • Црне очи, ни бијело лице
 • Бјеше ведро, пак се наоблачи
 • Марко игра колом уз кадуне,/ Марко паше сабљу оковану, /Марко носи зелену доламу, / Марко пије уз рамазан вино
 • Вила гњиздо тица ластавица, / вила га је за девет година, / а јутрос га поче да развија;/ долете јој сив зелен соколе/ од столице цара честитога/ па јој не да гњиздо да развија.
 • Полећела два врана гаврана
 • Сив-зелен соколе
 • Рујно вино
 • Закукаше кано кукавице

 

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА

 1. Реч хуманизам означава…
 2. Реч ренесанса означава..
 3. Препород народног језика догађа се у : а)хуманизму б) ренесанси ц) бароку д) класицизму
 4. Франческо Петрарка је заслужан за појаву песничке школе назване …………….
 5. Наведи још две Петраркине заслуге у домену књижевности : ….
 6. Наведи писце за дата дела: Декамерон, Дон Кихот, Канцонијер, Ромео и Јулија, Новела од Станца
 7. Спој љубавне парове: Лаура, Беатриче, Јулија, Дулчинеја, Дон Кихот, Данте, Петрарка, Катица, Ромео
 8. Препознај писца :
 • Најпознатији писац трагедија у Енглеској………………………….
 • Борио се у крсташким ратовима, а своје најпознатије дело написао у затвору………..
 • Заљубио се у Беатриче са девет година……………………………………
 • Посветио је Лаури своје сонете………………………………………………
 1. Десет младића и девојака причају по једну причу десет дана, радња је која се догађа у ком делу, ког писца?
 2. Књижевни род и књижевна врста Божанствене комедије је…
 3. Које дело има 100 певања, а које дело има 100 прича?
 4. Наведи три издајника (и њихове издаје) у деветом кругу Пакла!
 5. Ко води Дантеа кроз пакао ? Ко чека Дантеа у Рају ?
 6. Које је дело у хуманизму написано у затвору?
 7. Књижевни род и врста Сервантесовог најпознатијег дела?
 8. Славни пар у Сервантесовом делу је …Напиши по три карактеристике за сваког!
 9. Р230px-Romeo_and_juliet_brownоман Дон Кихот је спој фикције и реалног. Образложи.
 10. Ко је написао драме Хамлет, Укроћена горопад, Краљ Лир, Макбет?
 11. Књижевни род и врста дела Ромео и Јулија
 12. Одреди елементе композиције у делу Ромео и Јулија!
 13. Објасни трагичну кривицу на примеру Ромеа и Јулије!

БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ

 1. Барок је
 2. Класицизам је
 3.  Докажи да је дело Осман : историјски еп, филозофски еп и религиозни еп
 4. Ком књижевном правцу припада Осман Ивана Гундулића?
 5. Наведи бар три дела са мотивом тврдице!
 6. Три драмска јединства су : ……………………., …………………………, …………………….
 7. tvrdica-molijer-e13602751888821Молијерова комедија Тврдица и Стеријина комедија Кир Јања су: а) комедије ситуације/интриге б) комедије нарави в) комедије карактера
 8. Тврдичлук је приказана као: а) тренутна мана јунака б) неизлечива болест
 9. Заплет и расплет у Молијеровој Тврдици ?
 10. Наведи имена (главних) јунака у Молијеровој Тврдици!
 11. Препричај сцену из Молијеровог дела Тврдица која ти је била најсмешнија!
 12. Наведи време трајања и основне одлике барока у књижевности.
 13. Наведи време трајања и основне одлике класицизма у књижевности.
 14.  У чему је значај рада Гаврила Стефановића Венцловића? Какав је његов однос према књизи и шта су одлике доброг учења према Венцловићевом схватању у беседи Похвала књизи? Зашто је он истовремено представник и барока и просветитељства?

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s