Лектира

 

Данило Киш, Рани јади

 • Уочавање теме у ширем и ужем смислу.
 • Прkisоблеми у делу: страдање јеврејско-српске породице током Другог светског рата; проблем одрастања; утицај рата на дете; како поднети сиротињу и беду; однос са неадекватним оцем …
 • Структура дела: макроструктура и микроструктура; свака приповетка има два слоја – уочити и именовати слојеве сваке приче.

– Функција наратора у делу.

– Интерпретација лика Андреаса Сама : порекло ; породица ; улога оца ; однос околине према дечаку ; по чему се разликовао од својих вршњака …

– Језик и стил у делу.

2568Софокле, Антигона

 • Размислити о етапама у развоју радње, ликовима, трагичкој кривици и катарзи (деловању трагедије)
 • Одредите тему Софоклове Антигоне.
 • Уочите и образложите драмски сукоб у трагедији. Која два начела уочавате у овом драмском сукобу.
 • Пронађите места у тексту којима се објашњава у чему је значај Антигонине жртве? – У чему је Антигонина трагичка кривица?
 • Како доживљавате лик Креонта? Шта подразумева његову сигурност и самоувереност?Образложите каквим начелима се води Креонт? Објасни ко све пружа отпор Креонтовом кажњавању Антигоне и зашто. Како је Тиресија утицао на промену Креонтове одлуке о кажњавању Антигоне?Опиши каквог нам Креонта приказује трагичан епилог Антигоне.
 • Образложи какво је твоје мишење о човеку који има своје уверења, али се не бори за њих. Зашто је важно борити се за оно у шта верујемо? Да ли, по твом мишљењу, постоје ситуације у којиме борба за своје идеале, уверења и ставове треба да изостане? Објасни које би то могле бити ситуације?
 • На који начин је Креонтова аутократија довела до трагичних догађаја? Какве особине треба да поседује добар владар? Креонт није послушао вољу и савет већине. О који принцип владавине се он оглушио?
 • Који се интернационални мотиви јављају у овој трагедији?
 • Образложи сукобе који се јављају.

ДЕБАТА: (Не) треба се борити за идеале због којих се страда

ПРАВИЛА ДЕБАТЕ У КАРЛ ПОПЕР ФОРМАТУ:

Свака екипа добија прилику да изложи своје аргументе и поставља питања супротној екипи. Судија на крају дебате даје конструктивне повратне информације – коментарише логичке грешке, недостатке доказа или аргумента које су дебатери можда превидели и, наравно, доноси одлуку о победнику.

Сваки говор и свако испитивање имају специфичну сврху.

1. Афирмацијски конструктивни (А1)
Први афирмацијски говорник излази пред судије и публику и представља свој тим. На почетку мора рећи све дефиниције кључних појмова из тезе а онда наводи и критеријум. Након образложења критеријума, први говорник излаже укратко комплетну афирмацијску аргументацијску линију. То се зове: Постављање (конструкција) случаја. Иако следећи афирмацијски говорници могу понављати аргументе и проширивати их током дебате, нови аргументи нису дозвољени.
2. Прво негацијско унакрсно испитивање
Од дебатера се очекује да су окренути публици, а не један према другоме. Негацијски дебатер треба да поставља питања, а не да износи говоре. Афирмацијски дебатер треба да одговара на та питања, а не да износи говоре или поставља противпитања. Ако се афирмацијски дебатер евентуално сагласи у својим одговорима с негацијском позицијом, задатак негације је да то искористи у првом сљедећем свом говору. Чланови екипа који не учествују у унакрсном испитивању не би требали помагати приједлозима, постављањем питања или одговарањем на њих. Није допуштена усмена комуникација између члана који судјелује у унакрсном испитивању и осталих чланова његове екипе.
3. Негацијски конструктивни говор (Н1)
Као и афирмација у свом првом говору, негација би требала понудити комплетну аргументацију против афирмацијске позиције. За афирмацијску дефиницију, уколико се не оспори у овом говору, сматра се да стоји. Слично томе, ако негација не понуди алтернативни критеријум, сматра се да је афирмацијски критеријум релевантан за дотичну дебату. Коначно, негацијска екипа треба оспорити афирмацијске аргументе; у супротном, сматра се да су ови аргументи прихватљиви.
4. Прво афирмацијско унакрсно испитивање.
На њега се односе иста правила као на прво негацијско унакрсно испитивање.
5. Прво афирмацијско побијање/одбрана (А2)
Афирмација у овом говору има два задатка. Прво, треба изнијети своје побијање негацијске аргументације. Друго, мора одговорити на негацијска побијања (односно, негацијске приговоре афирмацијској аргументацијској линији). То се може урадити изношењем нових доказа и наводјењем примјера којима се поткрепљују постојећи аргументи. Уколико афирмацијски говорник не побије одређену тачку негацијске аргументацијске линије, она остаје као важећа. Ако афирмацијски говорник не одговори на одређене приговоре негације, то значи да афирмација на њих пристаје.

6. Друго негацијско унакрсно испитивање
На њега се односе иста правила као на прво негацијско унакрсно испитивање.
7. Прво негацијско побијање/одбрана (Н2)
Задаци овог говора аналогни су задацима другог говора афирмације: прво, говорник треба да одговори на побијања која је изнијела афирмација, друго, треба да настави напад на афирмацијску аргументацијску линију. У овој тачки дебате, негацијски говорник може почети скретати пажњу на тачке које је супротна екипа пропустила. То значи да ће указати на дјелове на које афирмација није одговорила. Сматра се да је на те пропуштене тачке афирмација пристала. Могу се понудити нови докази и примјери за постојеће аргументе.
8. Друго афирмацијско унакрсно испитивање
На њега се односе иста правила као на прво негацијско унакрсно испитивање.
9. Друго афирмацијско побијање/одбрана (А3)
Задатак трећег афирмацијског говорника је реактивна: он/она би требао обновити побијања која нису завршена. То обично значи истицање мана у негацијском побијању/обрани. У овом тренутку дебате, већина добрих дебатера ће намјерно пропустити (допустити да пропадну) одређене тачке дебате и скренути пажњу судије на кључна питања дебате. Говорник може и немора формулисати стандард по којем би се та дебата треба просудити. Могу се изнијети нови докази за постојеће аргументе.
10. Треће негацијско побијање/одбрана (Н3)
У суштини, овај говор негације је аналоган трећем говору афирмације. Судије би нарочито требале припазити на нефер изношење нових аргумената у овом говору, будући да афирмација на њих не може одговорити. Судија треба да игнорише било какве нове аргументе а зависно од случаја и да пресуди управо на основи тог нефер поступка.

Улога судије

Судијска одлука треба да се темељи на садржају дебате.

Садржај дебате укључује аргументе и њихове доказе који су изнесени у дебати. Наравно, стил говора утиче на увјерљивост. Ипак, иако је уверљивије уколико говорник не чита свој говор, то не би требало оштро кажњавати, осим уколико то угрожава његову способност да изнесе аргументе јасно и уверљиво.  Ако дебатер говори знатно мање од предвиђених 5 или 6 минута или га тајмер прекида а не назире се крај говора, то може значајно утицати на његове индивидуалне поене али свакако не смије бити пресудно за одлуку о побједнику. Добро питање које судија може себи поставити је: На крају дебате, јесам ли добио јасну слику аргумената а/н екипе?

Судија мора своју одлуку о томе која је екипа победила или изгубила темељити на учинку екипе у целини. Уколико А – случај није оборен од стране Н-тима, нема везе што Н-тим има боље говорнике. Важно је да аргументација афирмације стоји. Уколико готово да и нема „сукоба“ јер и А-тим и Н-тим причају своје приче и не супротстављају аргументе, судија може одлучити да побјеђује тим који има боље говорнике.

ЕП О ГИЛГАМЕШУ

 •  image1Уочи које од особина епских хероја поседује Гилгамеш. Аргументуј примерима из текста. Пратећи кључне елементе епских токове размотри из колико токова се састоји Еп о Гилгамешу. Уочи где се завршава први ток и почиње други. Образложи која потрага и подвиг обележавају први ток, а која други.
 • Протумачи уводне стихове епа. Образложи ко је био Гилгамеш? На који начин је приказан Гилгамеш у првој плочи? Зашто народ страхује од њега? Које његове особине су истакнуте на почетку епа? Објасни зашто ниједан од становника Урука не може да се супротстави Гилгамешу? Протумачи чиме је мотивисано стварање Енкидуа
 • На који начин је описан Енкиду, одмах по стварању? Образложи како и где живи Енкиду? Због чега га се ловац плаши? Образложи на који начин Гилгамеш предлаже ловцу да одвоји Гилгамеша од степе и стада? Какве ће промене то изазвати у Енкидуовој личности? Каква је улога снова у овом епу? Протумачи какву су улогу снови имали у сумерско-вавилонској култури. Како Гилгамешова мајка тумачи синовљев сан? Објасни због чега Гилгамеш и Енкиду постају пријатељи.
 • Каквим похвалама Гилгамешовом јунаштву се завршава шеста плоча? Након таквог хвалоспева, како је на вас деловао почетак седме плоче? Каква размишљања и осећања у Гилгамешу побуђује Енкидуова смрт? Какве промене уочаваш у Гилгамешовом лику? Због чега је, по твом мишљењу, Гилгамешу тешко да прихавти људску судбину – смртност? Каквом потрагом ће резултирати Гилгамешово неприхавтање? Какве савете Гилгамеш добија од богиње Сабиту? На какве пробе ставља Утнапиштим Гилгамеша? У чему је симболична вредност таквих подвига? Каква је улога Гилгамешове посете доњем свету и виђење Енкидуове сени?
 • untitled-1Тематика потопа честа је у књижевности старог века. Опиши потоп из Епа о Гилгамешу. Чиме је објашњено то што је Утнапиштим једини преживео потоп. Какве су последице богови сагледали након овог великог потопа? Еп о Гилгамешу почиње и завршава се описом града Урука, у ком се налази Гилгамеш. Како је остварена улога таквог уметничког поступка.
 • У чему, по вашем мишљењу, може бити вредност живљења коме је, како кажу у делу, смрт циљ? Какав је ваш став о начину живота који богиња Сабиту саветује Гилгамешу?

БИБЛИЈА

СТАРИ ЗАВЕТ – ЛЕГЕНДА О ПОТОПУ

 •  Наведи једно дело сликарске уметности које је инспирисано Библијом. Присетите се неког књижевног дела које је настало по библијским мотивима. Наведи бар две од бројних екранизација са библијском тематиком
 • Наведи име јудаистичког бога. Зашто је бог одлучио да казни људски род? Због чега је баш изабрао Ноја као јединог човека који неће бити истребљен? Упореди то са одлуком бога Еа, из Епа о Гилгамешу, да поштеди Утнапиштима од потопа. Образложи зашто бог даје упутства Ноју да сачува пар од сваке животињске врсте. Шта то говори о намери да уништи човечанство које се искварило?nojeva-barka
 • Образложи на који начин је описан потоп. Каква је улога хиперболе у појединим деловима описа? Протумачи симболику воде у опису потопа.
 • На коју планину се насукала Нојева барка? Образложи на који начин Ноје проверава да ли се вода повукла? Која је у књижевности симболика гаврана? Који је био први јасан знак да се вода повукла и да је потопу дошао крај? Шта данас симболизују  голубица и маслонова гранчица?

НОВИ ЗАВЕТ

 • besedaКоји бисте од Христових начела посебно издвојили? Зашто, по вашем мишљењу, Христ посебно истиче сиромашне, угњетаване и прогањане? Образложи у чему је лепота и вредност истине? Зашто је важно, по вашем мишљењу, не само склањати се од греха, већ и од помисли на грех, како је Христ истицао?
 • Опиши ток Христовог суђења. Уочи мотив издаје Христа. Како издајника коментаришу они у чију је корист издао Христа? Протумачите каква је, у светлу црквеног учења, Јудина смрт. Протумачи Христово ћутање на суду. Како се Понтије Пилат односи према Божијем сину? Истражи шта судији открива да је суђење Христу намештено. Образложи на који начин се Понтије Пилат ограђује од проливања Христове крви. Које речи римског намесника значењски прате гест његовог прања руку? Шта данас означава израз „опрати руке“?
 • Уочи које су једине речи које Христ изговара док је разапет на крсту? Какву сумњу он тим речима исказује? Опиши какви догађаји у природи прате испуштање душе сина Божијег. Шта се догађа са људским душама?

ИЛИЈАДА

 • homerКоји догађај описује одломак из шестог певања Илијаде? Чиме је овај одломак у вама изазвао снажне утиске и подстакао вас на размишљање?
 • Образложи зашто Хектор долази у двор. Због чега не проналази Андромаху у својим одајама? Протумачи зашто Андромаха с пажњом прати борбе Тројанаца и Ахејаца? Издвој стихове који показују да Андромаха, попут војног генерала, промишља размештај војске и стратегије одбране.
 • Образложи шта Андромаха замера свом супругу? Каква предосећања она има у вези са предстојећим борбама? Образложи како је Андромахин страх мотивисан догађајима из прошлости везаним за њену породицу. Шта би Андромаха желела да Хектор уради?
 • На који начин Хектор објашњава Андромахи разлоге свог одласка у борбу? Каква схватања о владарској части и ратничком достојанству он у свом монологу открива? Обраложите због чега би за Хектора било понижење да дочека непријатеља на двору, а не у борби. Објасни његову последњу жељу у вези са сином. Протумачи каква је Хектор личност.homerova-ilijada
 • На претходним часовима говорили смо о различитим владарима (Креонт, Гилгамеш, Хектор). Какве особине један владар треба да поседује? Образложите зашто је част особина на којој се нарочито инсистира код владара? Због чега је за владара неопходна топлина и нежност, која је приказана и у Хекторовом лику. Образложите да ли су, по вашем мишљењу, част и храброст особине које имају превисоку цену? Кога бисте, од књижевних или историјских јунака, ви издвојили по овим особинама?

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s