Наставни програм

Гимназија општег типа

Општи појмови о језику. Место језика у људском животу. Својства језика и његове функције. Језик и комуникација. Основне науке које се баве језиком.

Историја књижевних језика код Срба. Почеци словенске писмености и стварање старословенског језика (Црноризац Храбар, Слово о писменима –
одломак). Књижевни језици код Срба до 19. века:српскословенски језик (Запис Глигорија дијака у Мирослављевом јеванёељу), рускословенски језик,
славеносрпски језик.

Раслојавање језика. Дијалекти српског језика (основни појмови). Екавски и ијекавски изговор. Дијалекти и књижевни језик.

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). Изговор гласова и улога говорних органа. Подела гласова српског језика (по начину творбе).
Фонолошки систем српског књижевног језика. Слог и подела речи на слогове (фонетска и семантичка граница слога). Гласовне алтернације (асимилација и сажимање самогласника, покретни вокали, промена о у е, превој вокала); писање
сугласника ј и х.

Прозодија. Акценатски систем српског књижевног језика. Основна правила о распореду акцената и постакценатских дужина. Проклитике и енклитике.

Књижевност као уметност речи. Појам и врсте уметности. Књижевност и друге
уметности. Смисао и значај књижевности као уметности речи.

Читање и проучавање књижевности

Књижевни родови и врсте
Књижевна дела за обраду
– Лирска поезија XX и XXI века (три песме по избору наставника и ученика);
– Бановић Страхиња, народна епска песма;
– Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење;
– Антон Павлович Чехов: Туга;
– Добрило Ненадић: Доротеј
– Борислав Пекић: „Време чуда“ („Чудо у Јабнелу“)
– Иво Андрић: О причи и причању (Говор Иве Андрића у Стокхолму приликом примања Нобелове награде).

Књижевност старог века
Књижевна дела за обраду
– Еп о Гилгамешу;
– Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда о потопу; Пјесма над пјесмама;
– Библија. Нови завет. Јеванёеље по Матеју;                                                                              – Хомер: Илијада (одломци из првог и шестог певања: инвокација, сусрет Хектора и Андромахе, и други по избору);
– Софокле: Антигона.

Народна књижевност
Књижевна дела за обраду

 • Народна лирска митолошка песма (по избору); – Комади од различнијех косовскијех пјесама; – Марко Краљевић и брат му Андријаш (бугарштица);
 • Народне епске песме: Диоба Јакшића / Опет Диоба Јакшића; Ропство Јанковић Стојана;
 • Народна балада Хасанагиница;
 • Српска народна бајка по избору; – Народне бајке словенских и других народа (по
  избору).

Средњовековна књижевност
Књижевна дела за обраду

 • Свети Сава: Житије Светога Симеона(одломак);                                                                    – Теодосије: Житије Светог Саве; (одломак: Бег у Свету Гору);
 • Јефимија: Похвала кнезу Лазару;
 • Константин Филозоф: Житије деспота Стефана Лазаревића
  – Опис Београда (из 51. поглавља);
 • Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве.

Хуманизам и ренесанса
Књижевна дела за обраду

 • Данте: Божанствена комедија, Пакао (одломци, певања по избору ученика и
  наставника);
 • Петрарка: Канцонијер (избор);                                                                                                     – Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три новеле по избору);
 • Сервантес: Дон Кихот (одломци: предговор, прво, седмо и осмо поглавље);
 • Шекспир: Ромео и Јулија;
 • Марин Држић: Дундо Мароје / Новела од Станца.

Изборни садржаји:

 • Горан Петровић: Прича о причању;
 • Светлана Велмар Јанковић: Записи са дунавског песка;
 • Данило Киш, Рани јади;
 • Хиљаду и једна ноћ (избор);
 • Хомер: Одисеја (Код Феачана);
 • Митови и легенде старог века (старогрчки, римски и словенски митови по избору ученика и наставника; извори: Грчки митови Р. Гревса, Приче из класичне старине Г. Шваба, Словенски митолошки речник Љ. Раденковића и С. Толстој, Српска митологија С. Петровића и сл.);
 • Милан Ракић Јефимија
 • Васко Попа Усправна земља;
 • Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с војницима);
 • Јован Деретић, Културна историја Срба (одломци о владарима из породице Немањић);
 • Исповедна молитва из 14. века, непознати аутор (Антологија српског песништва, приредио Миодраг Павловић);
 • Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и наставника);
 • Рабле: Гаргантуа и Пантагруел (одломак – писмо Гаргантуа Пантагруелу)

Правопис. Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правопис и правописни приручници и служење њима. Велико слово (писање устаљених атрибута и титула као делова имена, писање назива разних манифестација,
грађевина, споменика, докумената, закона, уметничких дела и сл.). Преношење речи у нови ред (разлике у односу на поделу речи на слогове). Писање цртице. Писање спојева предлог + заменица (нпр.: са мном и сл.). Писање запете испред енклитике.

Усмено и писано изражавање. Систематично усмено излагање на задате теме.
Обликовање пасуса у смисаоне целине у писаном саставу. Аргументативни текст – усмено и писано обликовање. Избор из секундарне литературе, публицистичких
текстова, различитих енциклопедија и речника.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s