Tакмичење из српског језика и језичке културе

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе за средње школе треба да буде померено са суботе, 26. марта, на суботу, 19. марта 2016. у 14.00 часова јер је у 10.00 такмичење из страних језика