Лектира

Антон Павлович Чехов, Ујка Вања

– Када и где се одиграва радња драме? Који ликови учествују у њој? Шта чини радњу драме?

-Шта означава пуцањ у трећем чину? Шта му претходи, шта га је непосредно изазвало? Какве се улоге прихвата Јелена Андрејевна? Шта је све условило Вањину нервозу? Како се драма завршава?

-У каквој атмосфери се одвија драма? На ком мотиву је изграђена? Како писац гради ту атмосферу? Како тече драмски развој (унутрашња композиција)?

-Какви су односи међу ликовима драме? Објасните, у том светлу, Вањин промашени пуцањ.

-Какав је однос ликова према будућности?

-Каква је функција дијалога у тексту? О чему разговарају ликови? Како се њихови разговори завршавају? Протумачите функцију Астровљеве реченице на крају драме, о врућини у Африци.

-На које све начине се Чехов бави проблемом лепог? Како се према овом проблему односе ликови?

-Анализирајте лик Серебрјакова, његов однос према лепом, према жени, породици Војницких.

-Анализирајте лик Јелене Андрејевне. Какав је њен однос према лепом? Какав јој је однос према мужу? шта доноси њен и Серебрјаковљев долазак на село? Како њена лепота делује на друге?

-Анализирајте лик Астрова. Која је његова функција? Какве он закључке изводи? Шта је, за њега, природа? Каква су његова предвиђања будућности? Какав му је однос према раду?

-Којој врсти драме припада „Ујка Вања“? Како је она грађена? По чему се разликује од традиционалне драме? Која је функција дијалога? У којој је функцији минус присуство дијалога? Чему је све подређено? У чему је расплет?

“ ШТА ДА СЕ РАДИ , ТРЕБА ЖИВЕТИ “ – ПРОТУМАЧИТЕ ЗАВРШНУ  СОЊИНУ РЕПЛИКУ.

 

Ернест Хемингвеј, Старац и море

-Којој прозној врсти припада ово дело Е. Хемингвеја?

-Колико траје радња овога дела и где је она смештена? Ко су јунаци?

-Какве особине одликују Сантјага? Какав је његов материјални положај? Обрати пажњу на ствари које су у његовом поседу. Шта се издваја у опису старчевог физичког изгледа?Какви су његови погледи на живот?

-О чему старац размишља док на чамцу чека улов?Starac-i-more-analiza-prepricano

-Како се старац односи према великој риби?

-Има ли дело оптимистички или песимистички епилог? Је ли Сантјаго победник или поражени?

-Која је симболика броја осамдесет и четири?

-У чему је метафоричност овог дела?

Борисав Станковић Коштана

Борисав Станковић Нечиста крв

-Слике старог Врања. Економске и друштвене промене, узроци и последице.

-Хаџијска чорбаџијска средина. Сељачки и чивчијски сталеж. Психологија и менталитет једних и других. Традиција и наслеђа.

Уочите психолошке одлике јунака и њихове поступке и понашање. Како их писац психолошки уобличава? Да ли је то уобичајен начин психолошког сликања? Нађите одломке из којих се види овај начин уобличавања личности.

-Како почиње роман? Зашто Станковић даје генеалогију чорбаџијске лозе ефенди-Мите? Окарактеришите хаџи-Трифуна. Како живе његови потомци? Положај жена и мушкараца у породици хаџи-Трифуна. Лик Цоне. Стимболичност наслова романа.

-Анализирајте лик Софке. Софкин портрет (пронађите и прочитајте). Свет њених снова и сумњи. Две Софке. Како се код ње манифестује „нечиста крв“? Однос околине према Софки и Софке према околини. Зашто се одлучује на жртву? Однос према оцу. Сцена сукоба са оцем. Зашто се противи очевој вољи? Зашто пристаје на удају? Пажљиво прочитајте сцену у амаму и протумачите је. Шта тада Софка схвата? Венчање, одлазак у газда-Маркову кућу. Размислите зашто Софка трпи малтретирање. Шта њена судбина симболизује?

-Лик ефенци-Мите. Портрет. Однос према породици. Понашање за време просидбених и свадбених свечаности. Зашто се одлучује да Софку уда за сељака? Када кулминира његова мржња према зету? Однос писца према ефенди-Мити.

-Анализирајте лик газда-Марка. Шта за њега значи то што сина жени Софком? Однос према Софки.

-Начини изражавања, обликовања фабуле у роману. Како постиже субјективност казивања? Чиме постиже лирску интонацију? Функција описа – упоредите опис старог Врања – градске средине и сеоске средине. Како се ствара утисак да лик сам говори?

-Која ванлитерарна средства изражавања користи Станковић? Објасните како се музиком, песмом и игром врши класна диференцијација. Откријте функцију музике, дисхармоничних ритмова у часу одласка у амам. Каквог су тона песме у амаму? Која је њихова функција? Који је мотив песме која се чује у сцени просидбе? Која је њена функција? Зашто се мелодија мења при уласку просилаца у кућу? Објасните симболику Тодорине сметености при игрању првог ора током свадбе. Зашто Софка игра? Каква музика прати свадбену поворку? Симболика звона који прате поворку. Ко води обредну службу? Објасните ту симболику. Наведите стихове који се истичу у току обреда и објасните њихову функцију. Функција музике у трећем делу свадбеног обреда. Када се последњи пут појављује звук звона у роману  и шта означава?

-У коју бисте врсту романа, по проблему који је обрађен, начину сликања, сврстали ово дело?

-Књижевне одлике Станковићевог романа. Новине које уноси у српску прозу у погледу ликова, мотивације, композиције дела…

 

Михаил Шолохов,Тихи Дон

-Којој врсти романа припада Шолоховљев роман Тихи Дон?

-Који је значајан историјски догађај описан у роману? Који је историјски догађај најављен?

-Када (отприлике) и где се дешава радња романа?

-Коју социјалну и етничку групу (средину) приказује Шолохов?

-Шта је тема романа?

-Која је породица у средишту збивања? Од кога започиње историја те породице? Ко је главни лик?

-Ко су козаци? Како су постали? Како су они ангажовани у војсци? Које су им дужности?

-Каква се морално- психолошка борба води у Григорију Мелехову у првом делу романа?download

-Какве су Наталија и Аксиња једна у односу на другу? Која од њих више одговара Григоријевом темпераменту? Шта га вуче Аксињи, а шта Наталији?

-Ко су Листницки?

-Какве су сумње мучиле Григорија у мирнодопским условима?

-Чиме се завршава први део романа? Који се нови друштвени и историјски ток појављује у другом делу?

-Ко су заговорници револуције у селу?

-Какав је Григоријев однос према земљи, степи, Дону, селу?

-Какав је Григоријев став према рату, насиљу? Како рат делује на њега? Како доживљава призоре из борби? Кад он убија? Какав је борац?

-Које особине одликују Григорија? Зашто је он трагичан јунак?

-Ко је у Григорију распалио мржњу према неправди, неједнакости, буржоазији која их је отерала у рат?

-Какав се инцидент десио у болници и зашто?

-Коју вест прима Григорије чим је дошао на одсуство? Како реагује?

-Да ли је Григорије витез, поштен… у својој љубавној драми или је лицемер? Зашто?

-Која је порука романа?

Франц Кафка Процес

-За шта је Јозеф К. оптужен? Када и где се дешава хапшење? Шта је необично, нелогично у томе

-Каква је природа суда који га је осудио? Пронађите описе судских канцеларија и квартова у коме се оне налазе, описе судских списа, чекаоница, адвокатске канцеларије. Испитајте знаковитост униформе и одеће ликова. Каква је хијерархија суда? Шта се о таквом суду може помислити? На којим принципима он почива?

-Какав је однос суда према оптуженом? Какав је положај оптуженог? Како се други ликови у роману опходе према овој оптужби и оптуженом?

-Како можемо пратити понашање Јозефа К. кроз роман? Какве су његове реакције на оптужбу на самом почетку, како он бива увучен у процес, а како погубљен?

-Како се К. односи према осталим оптуженима? Пронађите дијалог између трговца Блока и Јозефа К. Какве реакције овај дијалог изазива код Јозефа К.? Чиме су оне условљене?

-Да ли постоји кривица Јозефа К.? Ако постоји, шта је њена суштина, ако не постоји, у чему је апсурд оптужбе?

-Каква је природа емотивних односа Јозефа К. са осталим ликовима? Има ли блискости, људске топлине? О чему сведочи име јунака сведено на иницијале?

-Како се стварност Јозефа К. преображава? Да ли је овакав ток догађаја могућ у реалистичком роману?

-Каква је функција свештеника у делу? Какав је смисао параболе о сељаку пред вратима закона?

-Покушајте да проникнете у особеност Кафкиног приповедачког поступка. Какав утисак изазива стварност у делу? Да ли је сабласност произашла из сличности са светом око нас?

-Како је обликован простор, какве су перспективе приповедања, какав је језик и стил приповедања?

-Које поетике су доминантне у време када Кафка ствара? Покушајте да пронађете сличности и разлике њихових постулата и Кафкиног дела.

-Јозеф К. је ухапшен али није затворен. Да ли је он слободан? Шта му је дозвољено а шта није? зашто одлази на прво ислеђивање? На крају романа, када види полицајца, он бежи. Зашто? Да ли му је тада потребна слобода? Протумачите слободу у контексту параболе о закону. Ко је слободан?Како тумачите личну слободу?

Иво Андрић, На Дрини ћуприја

-Како је компонован роман? Колико поглавља има? Како се завршава већи број поглавља?

-Који временски период обухвата роман? На која два дела се може поделити то време обухваћено романом?

-Ко је главни јунак романа?

-Обратите пажњу на опис моста. Шта он повезује? Како је у роману приказана веза мост-касаба?

-Које године започиње градња моста и колико она траје?

-Које легенде и предања постоје о мосту? Које легенде постоје и у хришћанској и у муслиманској верзији?

-Који је најважнији део моста и зашто је значајан?

-Какве особине одликују Вишеграђане?

-Ко је сазидао мост, под каквим околностима, зашто?

-Размислите о непогодама које су пратиле градњу моста.

-Лик Мехмед-паше Соколовића: како је изгледао када су га одводили, какво сећање носи, коју је функцију    имао касније у Турској царевини, по чему је трагична његова судбина; чин његове смрти.

-Ко је управљао радовима на мосту? Како?

-Ко је ометао радове?

-Како изгледа Радисав у легенди, а како у стварности? Какво дубље значење има његова смрт?

-Које историјске догађаје приказује Андрић у овом свом роману?

-Шта је за касабу значио долазак аустро-угарске војске? Које су промене наступиле?

-Епизодни ликови који се могу издвојити у роману.

-Положај жене у патријархалном друштву.

-Како је приказана психологија коцкара и на примеру ког лика?

-Љубавни занос Грегора Федуна.

-У чему је смисао Ћорканове игре са смрћу?

-Шта је заједничко у судбини ових Андрићевих јунака?

-Који  је једини лик који се јавља у више поглавља у роману? Значај тог лика.

-Судар старог и новог. По чему се Лотика разликује од других жена у касаби? Какав поглед на свет заступа Алихоџа (каква је његова веза са  мостом, како он доживљава његово рушење)?

-Шта је тема романа? Које су Андрићеве поруке?

 

Милош Црњански, Сеобе

-Којој врсти романа припадају Сеобе?

-Који историјски период роман обухвата? Који простор описује? Који је историјски догађај  приказан?

-Чиме започиње роман, а чиме се завршава? Шта то значи?

-Која два света су сукобљена у Сеобама? -Који је главни мотив романа?

-Шта се привиђа Вуку у првом и последњем поглављу романа? Шта то симболизује?

-Колико поглавља има роман? Каква је његова композиција? Која форма приповедања доминира?

-Који су кључни догађаји у роману?

-Какав је Вук Исакович у прошлости, а какав у садашњости (опис у 2. поглављу)? Какав је његов  однос према војницима? Где је све ратовао Вук? Какав је његов однос према Дафини? Шта гамучи пред одлазак? Која је његова нада? Како на њега делују сусрети са виртембершкомпринцезом? Какав је однос Вука и Аранђела?

-Како Аранђел изгледа? Какав је по карактеру, професији, уверењу( у односу на Вука)? Какав је његов однос према Дафини на почетку? Шта је његов једини животни циљ? Када је дошло доостварења његове жеље и како се његов живот мења после Дафинине смрти?

-Каква је Дафина и одакле је? Какав је њен физички изглед? Какав је њен однос према Вуку, какав према Аранђелу, а какав према деци? Како Дафина проводи време у кући Аранђела Исаковича?Шта је окружује? Кога види кад умире, шта жели и замишља? Како јој се све привиђао Вук? Како доживљава своју лепоту? Какав је однос Вука и  Дафине на почетку брака, а какав касније?

-Ко је Вуков, а ко Аранђелов слуга? Какви су у односу на своје господаре?

-Каква је судбина војника Секуле, а каква јеромонаха Пантелејмона?

-Како Црњански описује простор (атмосферу) у Сеобама (реке, сенке)? Како тај простор предочава судбину српског народа?

-Има ли у роману неког колективног лика?

-Како је пук описан приликом уласка у Печуј (са чим их све Црњански пореди)? Како је описан у 10. поглављу?

-Положај жене у 18. веку (Дафина, Стана, Аркадијева кћи, Дафинине кћерке)

Иво Андрић Еx Ponto

 

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s